domingo, febrero 28, 2010

Buques de pedra, buques de ferro

Hai buques de pedra e vida asentados en coordenadas fixas, disputando un baleiro ao aire e á auga. Hai buques de ferro, navegantes condenados ao vai e ven de decisións humanas, que saen do cadro da mirada do viaxeiro atento.

martes, febrero 09, 2010

Rasa

De Pena Roiba
Unha vista da rasa de Penarroiba en Covas (Ferrol, Galicia, España). Al fondo a praia de San Xurxo-Esmelle.