martes, febrero 19, 2008

Casa de Vilar

Unha casa en Vilar, Courel. A pedra arricada ao monte viste ás xentes da casa da intemperie, apoiandose na madeira de castiñeiro do souto viciño